Pyramid Document Solutions verhuist !

Pyramid Document Solutions verhuist !

Pyramid Document Solutions breidt haar capaciteit voor de printproductie uit.

Om dit te kunnen realiseren verhuizen wij op 22 juni 2018 naar een nieuwe locatie.

Nestor Martinstraat 40b
1083 Ganshoren

Wij blijven bereikbaar via dezelfde telefoonnummers en emailadressen.
Ook het BTW nummer wijzigt niet.

Voor de verhuis zal de beschikbaarheid van de FTP/servers een paar uur onderbroken worden vanaf vrijdag 22 juni om 15.30 tot zaterdag 23 juni 00.00.
Wij zullen uiteraard alles in het werk stellen om deze onderbreking zo kort mogelijk te houden.
De printproductie zal geen hinder ondervinden en zal ook tijdens de verhuisdagen blijven doorlopen volgens de bestaande SLA’s.
Voor de e-channels en het e-archive is er enkel een onderbreking tijdens de feitelijke verhuis van de IT-infrastructuur zoals hierboven vermeld.

Mocht u in dit verband nog vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact op te nemen.